Aselaki putosi hallitusohjelmasta

Aselain muuttamisen kakkosvaihe jäi pois "sixpäckin" hallitusohjelmasta neljä päivää sen jälkeen, kun ykkösvaihe oli tullut voimaan. Se on erittäin hyvä uutinen. Kakkosvaihe on - toivoisin voivani sanoa oli - valmisteltu poliisihallituksessa pitkälle, kansalaisia ja asealan järjestöjä lainkaan kuulematta, kuten sisäministeriön ja varsinkin poliisihallituksen toimintakulttuuriin näköjään kuuluu.

Paniikkitoimena luonnostellun aselain ykkösvaiheen eduskuntakäsittely oli raskas kokemus varsinkin kokoomukselle ja keskustalle. Molemmille, ja erityisesti Suomen vuoden 1945 jälkeisen poliittisen historian suurimman vaalitappion kärsineelle keskustalle se oli raskas kokemus myös vaaleissa. Perussuomalaiset puolestaan hyötyivät. Väitän, että puolueen liki 450 000 uudesta äänestäjästä hyvin merkittävälle osalle aselakihölmöily oli vähintäänkin viimeinen pisara, joka sai heidät vaihtamaan puoluetta. Suomessa useammalla kuin joka neljännellä aikuisella miehellä on ampuma-ase. Ei sellaista joukkoa voi loputtomiin pitää pilkkanaan ilman poliittisia seurauksia.

Toivon, että kokemuksen raskaus ja varsinkin valmistellun II-vaiheen luonne pelkkänä kiusantekona, ilman mitään edes kuviteltavissa olevaa hyötyä yleiselle turvallisuudelle, oli se syy joka sai hallitusneuvottelijat jättämään aselain II-vaiheen pois muutoin hyvin yksityiskohtaisesta hallitusohjelmasta.

Valitettavasti järjen ja kohtuullisuuden voitto ei välttämättä ole vielä kirkossa kuulutettu. Hallitusohjelmassa on kohta:

"Hallitus laatii kolmannen sisäisen turvallisuuden ohjelman laajan turvallisuuskäsityksen pohjalta. Ohjelmassa määritellään keskeisimmät turvallisuushaasteet ja kehittämiskohteet. Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä huolehtii ohjelman poikkihallinnollisesta koordinoinnista”.

Kun ohjelman sisältö on hallitusohjelmassa blanco, se voi sisältää mitä tahansa. Ei olisi ensimmäinen kerta, kun fanaatikot julistavat ampumaharrastuksen ja metsästyksen uhkaksi sisäiselle turvallisuudelle. Vihreät yrittivät tehdä siitä viime vuonna vaaliteemaa - ja huonosti kävi.
Suomen 670 000 aseenomistajaa odottavat nyt sisäministeri Päivi Räsäseltä (kd) ryhtiä ja selväjärkisyyttä.

Eräitä muita poimintoja hallitusohjelmasta, oikeus- ja sisäministeriön toimialoilta:

"Sananvapausrikoksia koskevaan lainsäädäntöön tehdään tarpeelliset tarkistukset Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntöjen pohjalta".

Kun kuulun niihin 17 kansalaiseen, jotka ovat pieksäneet Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa Suomen valtion sananvapauskiistassa, lasken tämän myös henkilökohtaiseksi voitokseni.

Oikeusministeri Tuija Brax vastusti tiukasti lakien muuttamista vielä viime syksynä, vaikka Suomen sananvapaustuomioiden määrä nousi huikeaksi, ja vaikka kaikki Kk:n keskeiset sananvapaus-prejudikaatit olivat johtaneet tuomioon EIT:ssä. Kiitos niille, jotka ajoivat tämän kohdan läpi.

"Laaditaan vuoden 2011 aikana Suomen ensimmäinen ihmisoikeustoimintaohjelma". Se on: kuulostaa hyvältä, mutta mikä on sisältö? Puututaanko Euroopan ihmisoikeussopimuksen 13 artiklan systemaattiseen rikkomiseen? Suomalaiselle ei nimittäin ole mitään oikeussuojaa viranomaisten, erityisesti poliisien ja syyttäjien rikoksia vastaan.

"Selvitetään mahdollisuutta hyödyntää käräjäoikeuksien tallenteita ja rajata näyttöön kohdistuvaa muutoksenhakua hovioikeusmenettelyn nopeuttamiseksi". Se on: hallitus haluaa heikentää kansalaisten oikeusturvaa rajoittamalla entisestään valitusoikeutta hovioikeuteen.

"Todistelua koskeva lainsäädäntö uudistetaan". Se on: sen minäkin haluaisin tietää. Poliisi on vaatinut oikeutta käyttää anonyymejä todistajia. Ikään kuin ei olisi tarpeeksi paha, että poliisitodistajat tekevät järjestelmällisesti vääriä valoja oikeudenkäynneissä.

"Syyttäjän käytännön asemaa vahvistetaan erityisesti talousrikosasioissa, jotta voidaan nopeuttaa laajojen rikosvyyhtien käsittelyä". Se on: mahdollisesti hyvä, koska poliisin juridinen osaaminen on ala-arvoista. Mutta mistä lisäresurssit?

"Syyteneuvottelujärjestelmän käyttöönoton mahdollisuudet arvioidaan". Se on: aikooko hallitus mahdollistaa kaupankäynnin syytteillä samaan tapaan kuin jenkkilän tv-sarjoissa? Huh-huh, jos siitä on kysymys.

"Oikeudenkäyntien kokonaiskeston lyhentämiseksi ja oikeusturvan laadun parantamiseksi laaditaan oikeusturvaohjelma aikaisempien toimenpidesuunnitelmien pohjalta."
Se on: joutavaa puhetta. Ei meiltä puutu hyvää tarkoittavia ohjelmia, vaan väkeä panna ne toimeen.

"Rikosasioiden käsittelyn keston lyhentämiseksi eri toimijoiden eri toimijoiden resursseista huolehditaan niin, että koko käsittelyketju toimii sujuvasti." Se on: hyvä asia, jos se tarkoittaisi lisää poliiseja, syyttäjiä ja tuomareita. Epäilen ettei tarkoita, siihen viittaa myös seuraava:

"Tavoitteena on vakiinnuttaa poliisien määrä vähintään nykyiselle tasolla koko vaalikaudeksi." Se on: hyvä, ettei poliisien määrä enää vähene, mutta erittäin paha, ettei heitä lisätä.

"Järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa tehostetaan ja selvitetään uuden erityislain tarve." Se on: poliisin tekosyy saada itselleen yhä lisää valtuuksia.

Lisäksi otos liikennepuolelta:

"Selvitetään satelliittipaikannukseen perustuvien tienkäyttömaksujen käyttöönottoa".

Se on: Vihreän liiton märkä uni ja poliisivaltiohanke. Kukaan muu ei ole kannattanut kansalaisten ajoneuvojen liikkeiden saattamista viranomaisten tallentavaan valvontaan 24 h / vuorokaudessa.
Toivottavasti (todennäköinen) liikenneministeri Paavo Arhinmäki (vas) jättää totalitäärisen hankkeen vain selvitykseksi.