Poliisien ja syyttäjien mielivalta

Suomalainen virkakunta on korkeatasoista, mutta kaukana täydellisestä. Erityisesti poliisi- ja syyttäjälaitos tekevät mielivaltaisia ratkaisuja, joita usein voi myös rikoksiksi epäillä. Tässä osiossa esitellään useita tapauksia, joissa poliisien esitutkinnassa tekemät rikokset ovat paljon vakavammat, kuin se väitetty teko, joka on tutkintaan otettu.

Poliisin ja syyttäjien mielivalta on erityisen mielenkiintoista siksi, että se on suomalaisen median suurin tabu.