Sipoonkorpi suojaan varjokaavalla

Järjestöjen ja arkkitehtien ehdotus vähentäisi häiriöitä natura-alueilla

Sipoonkorven kansallispuisto voidaan laajentaa merenlahdilta erämaahan, ja samalla asuttaa sen lähistölle lähes 50 000 ihmistä, osoittaa Östersundomin eli Itäsalmen varjokaava.

Kaavan laativat neljä pääkaupunkialueen luonnonsuojeluyhdistystä yhdessä arkkitehtitoimisto Dadadotankin kanssa vastineeksi Helsingin, Sipoon ja Vantaan yleiskaavaluonnokselle. Ensimmäisen kerran Suomessa luonnonsuojelujärjestöt vastaavat virallisiin kaavailuihin omalla ehdotuksellaan.

Kuntien yleiskaavaluonnos asuttaisi alueelle 70 000 ihmistä, ja levittäisi omakotitalojen maton Sipoonkorven metsäerämaahan. Se rakentaisi myös virkistysalueille ja naturaverkostoon kuuluville linnustonsuojelualueille. Laki kieltää heikentämästä natura-alueiden suojeluarvoa ulkopuolisella rakentamisella, joten niiden ympärille on jätettävä suojavyöhyke.

Helsingin kaavoitusvirkamiehet ovat neuvotelleet ympäristöministeri Paula Lehtomäen (kesk.) kanssa mahdollisuudesta kiertää suojelumääräykset. Natura-aluiden rikkominen asuinrakentamisella olisi ennakkotapaus, joka tekisi Östersundomin kaavoituksesta EU-tason riidan.

EU:ssa naturasuojeluun on hyväksytty hyvin harvoja poikkeuksia. Kyseessä ovat olleet koko valtakunnalle tärkeät hankkeet, kuten maan eri osat yhdistävä moottoritie. Rantatonttien varaaminen muutamalle etuoikeutetulle tuskin riittää perusteeksi.

Varjokaavaa työstänyt arkkitehti Anna-Riitta Kujala pitää kuntien kaavaluonnosta tavattoman tuhlailevana.
"Keskittämällä ja hieman tiivistämällä rakentamista Östersundomiin mahtuu suuri määrä uusia asukkaita. Rakentamiseen tarvitaan vain viidesosa alueesta ja silti rakentaminen olisi pienipiirteistä", Kujala sanoo.

Alueen halki on piirretty yleiskaavaluonnoksessa metro ja kuusi asemaa. Liikenne perustuisi kuitenkin yksityisautoiluun, koska metro palvelee huonosti omakotialueita.

"Varjokaavan lyhyempi ja halvelmpi metro on liikenneratkaisu, koska se olisi kaikilla alueilla lyhyen kävelymatkan päässä", Kujala arvioi.

Östersundomin suunnittelualue Helsingin itälaidalla, osin Sipoon ja Vantaan puolella, on 45 km2 laajuinen. Varjokaava osoittaisi siitä erilaisiksi luonnonsuojelualueiksi 17 ja virkistysalueiksi 14 km2. Se nostaisi suojelualueiden osuuden Helsingissä neljästä yhdeksään prosenttiin kaupungin pinta-alasta.

Julkaistu: Suomen Luonto 5/2011