Mikä on lain tarkoittama ampuma-ase?

Palaamme aiheeseen sen ennakkotapausluonteen vuoksi. Samalla vertaamme tilannetta paukkupatruuna-aseiden lähtömaihin, Italiaan ja Saksaan.

 

Poliisihallituksen edustajat ovat keväästä 2012 väittäneet monien starttiaseiden olevan helposti muunnettavissa sekä kaasu- että luotiaseiksi. "Starttiaseen muokkaaminen tappavaksi aseeksi ei vaadi kovin suuria muutoksia. Vähän isommalla vaivannäöllä aseella voi ampua poliisin virka-aseen tehoisia patruunoita," väitti Pohan asehallintoyksikön päällikkö Mika Lehtonen viime toukokuussa. Lehtosen mukaan se on yleistä: "Rikosten yhteydessä starttiaseita määrätään valtiolle tällä hetkellä noin kahdenkymmenen aseen kuukausivauhtia, puolet näistä on muutettu luotipatruunaa ampuviksi." (Turun Sanomat 29.5.2014).

Väite starttiaseiden muunnettavuudesta perustuu muutamaan Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion (RTL) lausuntoihin, jotka ovat toistensa kopioita. Ote RTL:n 15.1.2013 päivätystä lausunnosta: "Tutkitut aseet ovat muutettavissa myös luotipatruunoita ampuviksi aseiksi. Tämä vaatii enemmän toimenpiteitä, mutta niistäkin suoriutuu kohtalaisen helposti metallityöstöön perehtynyt henkilö".

RTL:n lausunnoissa ei kuitenkaan kerrota, mihin väite starttiaseiden muunnettavuudesta luotiaseiksi perustuu. Lausunnoissa ei myöskään ole kenenkään allekirjoituksia.

Saksa ja Italia eri linjoilla

Vuonna 2007 Italian sisäministeriö antoi Bruni -starttipistoolin myynnille hyväksymistodistuksen: "Aseelle on tehty muutostestit Gardone Val Trompian kansallisessa testauskeskuksessa, jotka on huomioitu; samoin on huomioitu yhtiön tämän kuun 16. päivänä lähettämä kirje, jossa se ilmoittaa olevansa valmis kasvattamaan piipun akselin ja iskurin yhdensuuntaisuuspoikkeamaa aina 1,6 mm saakka." Sikäläisten viranomaisten johtopäätös on, ettei laite aiheuta vaaraa ihmisille.

Saksan Fysikaalis-tekninen liittovaltion virasto on antanut Umarex -starttipistooleista todistuksen: "Ampuma-ase on valmistettu sinkkipainevalusta. Kaasupiippuna toimiva teräsputki koostuu kahdesta osasta, jotka on kovajuotettu yhteen ja joiden akselit ovat eri linjassa."

Saman viraston edustaja H.C.Schönekess toteaa viime kesänä antamassaan lausunnossa: "Voimme todistaa, että PTB tyyppihyväksyttyjä hälytysaseita ei voi muuttaa todelliseksi tuliaseeksi!" Lisäksi hän huomauttaa: "Yli 500 barin kaasun paine voi tuhota aseen".

Suomen poliisin käyttämä 9 x 19 mm patruuna aiheuttaa normaalilatauksella yli 2300 barin paineen, joten yritys ampua sellaisia heppoisilla sinkkipyssyillä päättyisi luultavasti tuhoisasti.

Millä perusteella RTL katsoo, että epäkeskisellä, kahdesta palasesta kootulla piipulla varustettu laite olisi muunnettavissa luotiaseeksi?

"Jos tarkoitat starttiaseen muuttamista ampuma-aseeksi, niin laboratorio ei anna vastauksia/ohjeita tähän," ilmoittaa rikoskemisti Saara Lång, laboratorion vertailut-ryhmän päällikkö. Tämä on tietysti ymmärrettävää, mutta jättää tosiasiaksi, ettei laboratorio pysty perustelemaan väitettään. Tähän viittaa myös Långin vastaus kysymykseen, miten muunnetut aseet kestäisivät luotipatruunan ampumisen: "Emme tutki materiaalin kestävyyttä." Myös RTL päällikkö Erkki Sippola ilmoitti, ettei starttiaseiden paineenkestoa ole testattu.

Piiputon ase

Itä-Suomen hovioikeus ratkaisi marraskuussa jutun, jossa miehellä oli ollut hallussaan starttiaseita, ja muutaman hän oli myös myynyt. Laitteet olivat muuntamattomia.

Todistajina olivat asehallintoyksikön päällikkö Mika Lehtonen, ylitarkastaja Jussi Kytösaari ja aseseppä Jussi Suutari. Jälkimmäiset kertoivat tehneensä edellisenä päivänä muuntamiskokeen. Bruni-starttirevolverista oli sahattu pois koko piippu, lukuun ottamatta muutamaa milliä, eli osaa ylimenokartiosta. Brunin kaliiperi on 8 mm ja Suutarin mukaan ensin panoskammio porattiin isommaksi. Siinä laukaistiin paukkupatruunan voimalla 7,65 mm luoti. Suutari väitti sen uponneen 60 cm päässä olevaan lankkuun 22 millin syvyyteen. Seuraavaksi panoskammio ja piipun jäänne porattiin 9.5 mm terällä ja laitteella ammuttiin .38 special patruuna, jonka luoti olisi uponnut 28 mm syvyyteen.

Porauksilla saatiin patruunapesä ja piipun jäänteet samaan linjaan. Suutari ei kertonut mikä niiden lopullinen väljyys oli, mutta epäkeskisyyden korjaus edellyttää materiaalin huomattavaa poistamista. Kokeesta ei tehty pöytäkirjaa, eikä sitä videoitu. Oli vain pari valokuvaa piiputtomasta laitteesta. "Lähinnä uteliaisuuttamme kokeiltiin", kertoi aseseppä Suutari.

"Ampuma-aseessa paine syntyy piipussa, ruudin palaessa luodin takana", huomautti puolustuksen todistaja insinööri Erkki Katerma. Sen, etteivät sinkkialumiiniset starttiaseet kestä oikeiden patruunoiden painetta, AHY siis kiersi poistamalla aseesta piipun. Lehtosen pääteema olikin todistaa, ettei ampuma-aseessa tarvitse olla lainkaan piippua, ollakseen silti lain mukaan ampuma-ase. Hän myönsi, että samalla tavalla patruunan voi laukaista vaikka pihtien leukojen välissä, mutta kaikki pihdit eivät silti ole ampuma-aseita.

Hovissa nähtiin starttiaseiden muunnettavuudesta luotiaseeksi Poliisihallituksen koko tekninen näyttö. Hovi hylkäsi kaiken. RTL:n lausunnot eivät kelpaa todisteeksi, koska ne ovat anonyymejä. Pohan oma koe ei ole pätevä, koska sitä ei ole dokumentoitu, eikä piiputon laite ole aselain mukaan ampuma-ase.

Mika Lehtonen on luvannut toimittajille näytöksen, jossa starttiase muunnetaan luotiaseeksi ja sillä ammutaan 9 x 19 patruuna. Lupausta ei ole vielä lunastettu.

Julkaistu: Riista 8/2014.