Starttiaseet ja Pohan rikokset osa 1: väärät valat

On vahvat perusteet epäillä poliisin asehallintoyksikön päällikkö Mika Lehtosen ja ylitarkastaja Jussi Kytösaaren tehneen väärän valan Itä-Suomen hovioikeudessa. Myös eräitä muita asehallinnon virkamiehiä on syytä epäillä rikoksista.

 

Starttiasejupakka ei ole vain kanakoiraharrastajien päänsärky. Se avaa kaikelle kansalle näköalan Poliisihallituksen epärehellisyyteen ja korruptioon. Kun yksi virkamies tekee virheen, kollegat peittelevät sitä uusilla, kierros kierrokselta pahemmilla virheillä ja lopulta rikoksilla. Poliisihallituksen korkeat virkamiehet antavat "asiantuntijoina" lausuntoja, jotka eivät pidä paikkaansa, minkä virkamiesten täytyy itsekin tietää. Näin toimitaan Poliisihallituksen ylimmän johdon, myös poliisiylijohtaja Mikko Paateron tieten ja tuella.

 

Starttiasejupakan tausta

Ampuma-aselain aseen määritelmää (2 §) muutettiin 13.6.2011 voimaan tulleella lisäyksellä: "Ampuma-aseeksi katsotaan myös sellainen esine, joka muistuttaa ampuma-asetta ja joka rakenteensa tai valmistusmateriaalinsa puolesta on ilman erityistietoja ja -taitoja muunnettavissa toimivaksi ampuma-aseeksi." 1)

Vaikka säädöksen takana voi nähdä periaatteessa järkevän ajatuksen, se on epämääräisyytensä vuoksi malliesimerkki huonosta lainvalmistelusta. Asiaa pahensi lain perusteluihin kirjattu:

"Riittävää olisi, että esine kestäisi yhdenkin patruunan ampumisen aiheuttaman rasituksen niin, että patruunan luoti tai muu ammus olisi omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen hengelle tai terveydelle."

Huononkin lain kanssa voidaan elää, jos lain soveltajat ovat suhteellisuudentajuisia ja käyttävät tervettä järkeä. Aluksi näin olikin. Poliisihallitus ei esimerkiksi vaatinut aselupia paukkupatruuna-aseilta eli starttiaseilta, lakimuutoksen tultua voimaan. Varsinais-Suomessa eräs huolestunut kansalainen jätti varmuuden vuoksi heinäkuussa 2011 lupahakemuksen starttipistoolilleen.

Lupakomisario ratkaisi asian nopeasti: "Poliisilaitos on hakemuksen tutkinut ja tullut siihen johtopäätökseen, ettei starttipistooli tarvitse hallussapitolupaa. Asia tarkastettu myös Poliisihallituksen asehallinnon vastuualueelta". 2)

Todennäköisesti komisario kysyi asiasta asehallintoyksikön (AHY) ylitarkastaja Jussi Kytösaarelta. Tuusulalaisen Teräasekeskuksen toimitusjohtaja Sami Raunio kertoo keskustelleensa samoihin aikoihin, kesällä 2011 Kytösaaren kanssa starttiaseista, ja saaneensa tältä tiedon, ettei lakimuutos vaikuta starttiaseisiin.

Paljon myöhemmin, loppusyksyllä 2012 AHY:n lausunnoissa ryhdyttiin valehtelemaan viraston kantaa taannehtivasti uusiksi. Niiden mukaan AHY olisi koko ajan ollut sitä mieltä, että starttiaseet ovat olleet luvanvaraisia 13.6.2011 lähtien. Perättömiä lausuntoja on allekirjoitellut mm. ylitarkastaja Mika Koponen, ylitarkastaja Reima Pensalan esittelystä.

 

Reima Pensala hyökkää

Tilanne muuttui dramaattisesti keväällä 2012. AHY:n ylitarkastaja Reima Pensala teki rikosilmoituksen kolmesta turkulaisesta liikkeestä, jotka myivät starttipistooleita, mitä Pensala väitti ampuma-aserikokseksi. Pensala vetosi muutettuun aselain 2 pykälään ja väitti starttiaseiden vaativan aseluvan. Varsinais-Suomen poliisilaitos tutki laitteet ja totesi ne lupavapaiksi. Laitokselta myös kysyttiin AHY:n ylitarkastaja Jussi Kytösaaren kantaa. Kytösaari ilmoitti, etteivät starttiaseet edelleenkään tarvitse lupia, joten tutkinnanjohtaja Ari-Pekka Lehtinen lopetti tutkinnan aiheettomana 23.5.2012. Peruste: "Ei rikosta".

Fanaattisuudestaan tunnettu Reima Pensala teki uuden rikosilmoituksen, samoista liikkeistä, samasta asiasta, samoilla perusteilla. Tällainen on erittäin poikkeuksellista, mutta Varsinais-Suomen poliisilaitos ei enää uskaltanut vastustaa Poliisihallituksen virkamiehen tahtoa. Esitutkinta suoritettiin ja syyttäjä nosti kahta liikkeenharjoittajaa vastaan syytteet ampuma-aserikoksesta, kolmatta hän syytti törkeästä ampuma-aserikoksesta. Ennen kuin asia ehti oikeuteen, syyttäjän tietoon tuli Poliisihallituksen kaksinaamaisuus.

Ampuma-aserikos on rangaistava vain tahallisena tekona. Koska Poliisihallitus oli antanut lausuntoja, etteivät starttiaseet tarvitse aselupia, ei liikkeiden edustajiltakaan voi edellyttää muuta tietoa. Poliisihallituksen epärehellisyydestä ilmeisen närkästynyt kihlakunnansyyttäjä Pertti Lahtiola pyysi käräjäoikeutta hylkäämään nostamansa syytteet. Näin käräjäoikeus teki viime huhtikuussa, ja Poliisihallituksen terrorin uhrien oikeudenkäyntikulut tuomittiin valtion maksettavaksi, laskun mukaan. 3)

Vuoden 2012 lopulla Poliisihallitus käynnisti hyökkäyksen myös em. Teräasekeskusta vastaan; se on starttiasejutuista tunnetuin. Turkulaisilta liikkeiltä ei missään vaiheessa peruttu aseiden myyntilupia, mutta Teräasekeskuksen osalta Poliisihallitus otti heti tavoitteekseen lupien peruuttamisen ja yrityksen ajamisen konkurssiin. Teräasekeskuksen juttuun näyttäisi liittyvän jotain Poliisihallituksen salattuja motiiveja, jotka eivät päivänvaloa kestä.

Koska Varsinais-Suomen poliisilaitos oli ollut haluton tutkimaan aiheetonta rikosilmoitusta, Teräasekeskuksen kohdalla tutkintavastuu työnnettiin tullille. Asiakirjoista ei selviä millaisella painostuksella Poliisihallitus sai tämän aikaiseksi, mutta Pohan osuus alullepanijana asiakirjoista ilmenee. Rikosilmoituksen tekijä on tutkintailmoituksessa tosin salattu. Näin tehdään usein silloin, kun rikosilmoituksen tekee ylitarkastaja Reima Pensala; ja hänen ilmoituksiaan riittää. Vaatimalla salaamista Pensala ilmeisesti yrittää estää uhriensa vastatoimet, rikosilmoitukset vääristä ilmiannoista. Samasta syystä salaamisen laillisuus on vähintäänkin kyseenalaista ja kuten näemme, se ei onnistu aukottomasti.

Teräasekeskuksen oikeusjutun käsittely on viivästynyt samoista syistä kuin Turun juttu kaatui. Looginen ratkaisu olisi sama kuin Turussa, mutta Poliisihallitus takertuu Teräasekeskuksen juttuun kuin kerjäläinen takinliepeeseen.

Lisäksi Poliisihallitus on matkaan saattanut starttiase-oikeudenkäynnit ainakin kahta yksityishenkilöä vastaan. Niistä toinen päättyi viime marraskuussa Itä-Suomen hovioikeudessa. Kuopiosta tuli Poliisihallituksen Waterloo.

 

Poliisi vastaan Poliisihallitus

Itä-Suomen hovi-oikeuden jutussa syytetyllä oli ollut muutamia starttiaseita, ja niiden vuoksi hänet oli käräjäoikeudessa tuomittu ampuma-aserikoksesta. Sekä puolustus että syyttäjä olivat varautuneet hovin 5.11.2014 istuntoon oleellisesti raskaammalla arsenaalilla, kuin käräjille. Poliisihallitukselle juttu oli äärimmäisen tärkeä, koska sen Turun haara oli jo romahtanut ja Teräasekeskuksenkin vainoaminen kompuroi. Siksi Kuopioon oli tuotu syyttäjän uusina todistajina kolme Pohan virkamiestä.

Puolustuksen kutsuma todistaja, Varsinais-Suomen poliisilaitoksen aseasiantuntija, ylikonstaapeli Ilkka Leino selosti Turun starttiasehaaran tutkintaa keväällä 2012.

"Tutkimme 300 starttiasetta ja päättelimme etteivät ne tarvitse lupia, vaikka osassa ehkä oli mahdollista laukaista kaasupatruuna. Niissä kaasu kuitenkin suuntautuisi muualle kuin kohteeseen, ylös tai sivulle. Varmuuden vuoksi kysyin Poliisihallituksen ylitarkastaja Jussi Kytösaarelta, tarvitsevatko tällaiset lupia. Hän vastasi, etteivät ne tarvitse", todisti Leino. Sillä erää tutkinta Turussa siis päättyi siihen.

"En muista tällaista keskustelua. Jos olen Leinon kanssa tästä puhunut, olen varmaankin sanonut että ne tarvitsevat luvan", todisti ylitarkastaja Jussi Kytösaari, valan nojalla.

Arvioitaessa kumpi puhuu totta, Leino vai Kytösaari on muistettava, että Turussa toimittiin juuri sen mukaisesti, kuin Leino kertoi Poliisihallituksesta neuvotun. Sitä ennen, jo heinäkuussa 2011 turkulainen komisario kirjoitti asiakkaan starttiaseelle "lupavapaa" -todistuksen saatuaan Poliisihallitukselta saman neuvon kuin Leino sai.

Meillä, jotka katselimme hovioikeudessa rauhallisesti ja selkeästi esiintyvää Ilkka Leinoa, ja vuolaasti hikoilevaa, nytkähtelevää ja sätkähtelevää Jussi Kytösaarta, oli helppo arvioida kumpi puhui totta. Se oli selvää myös hovioikeudelle, joka ei uskonut Kytösaaren tarinaa, ei miltään osin.

 

Asehallintopäällikkö ei tunne aselakia

Poliisihallituksen aseseppä Jussi Suutari todisti muuntaneensa hovioikeuden istuntoa edeltäneenä päivänä yhden starttirevolverin luotiaseeksi. Saadakseen sen toimimaan ja kestämään ruutikaasujen paineen, hän oli poistanut revolverista koko piipun. Palaan Suutarin kertomukseen ja piipun tekniseen merkitykseen seuraavassa osassa, tässä kohden keskityn siihen, että AHY:ssä oli tuotettu piiputon "ase".

"Miten piiputon laite voisi olla ase? Yhtä hyvinhän patruuna voitaisiin laukaista missä vain", hämmästeli puolustuksen todistaja insinööri Erkki Katerma

"Suomen lain mukaan ampuma-ase voi tosiaan olla ilman piippua. Näin säädettiin jo vuoden 1998 ampuma-aselakia hyväksyttäessä", väitti syyttäjän kolmas uusi todistaja, asehallintopäällikkö Mika Lehtonen, valan nojalla kuultuna. Lehtonen oli selvästi valmistautunut todistamaan juuri tästä, ja juuri näin. Sitä raskaampaa onkin, ettei Lehtosen väite ole totta.

Vuoden 1998 ampuma-aselain 3 pykälässä luetellaan aseen osat: aseesta irrallaan oleva patruunapesä ja sitä vastaava osa, piippu ja putki, sekä sulkulaite. Ne ovat aseen toiminnan kannalta olennaiset, paineen alaiset osat. Hallituksen esityksen perusteluissa korostettiin: "Ilman niitä kaikkia ei ole mahdollista koota toimivaa ampuma-asetta". Eduskunnan käsittelyssä valiokunnat eivät tähän puuttuneet, joten ne ovat hyväksyneet HE:n näkemyksen. Vastoin Lehtosen väitettä, vuoden 1998 ampuma-aselain mukaan piiputon laite ei ole ampuma-ase.

Myös aselain 3 pykälää muutettiin vuonna 2011. Nyt aseen osalla tarkoitetaan aseesta "irrallisena olevaa aseen runkoa, piippua, patruunapesää, sulkulaitetta ja sen runkoa, sulkukappaletta ja äänenvaimenninta sekä niitä toiminnallisesti vastaavia osia". Siis lisää osia määrättiin luvanvaraisiksi, mutta periaatteeseen mistä ase muodostuu, ei lakitekstissä puututa. Entä lakimuutoksen esitöissä?

HE:n perusteluissa, jotka ovat Mika Lehtosen kirjoittamia, perustellaan vain uusien osien luvanvaraistamista. Siinä ei oteta kantaa mistä ase koostuu. Eduskuntakäsittelyssä perustuslaki- ja hallintovaliokunta eivät lausuneet 3 §:stä mitään. Näin ollen voimassa on vuonna 1998 säädetty: ilman piippua ase ei ole ase.

Tämä voi näyttää saivartelulta, mutta ei ole, olemme asian ytimessä. Jos starttiaseessa olisi ollut piippu paikallaan, se todennäköisesti olisi räjähtänyt ammuttaessa luotipatruuna. Se tarkoittaisi, ettei tuo starttirevolveri ollut muunnettavissa luotiaseeksi, eli Pohan tarina olisi osoittautunut perättömäksi. Siksi siitä poistettiin piippu, ja Lehtonen tuotiin hovioikeuteen väittämään jotta silti se on lain mukaan ampuma-ase.

Poliisihallituksen herrat eivät seisseet pystypäin sanojensa takana. Kolmikon todistettua salissa kuvasin heitä hovioikeuden aulassa. Kaikki piileskelivät kuka kätensä, kuka läppärin takana. Olen selostanut 35 vuotta oikeudenkäyntejä, enkä ole koskaan ennen nähnyt syyttäjän virkamiestodistajien luimistelevan kameraa kuin mummonpotkijat. ASE-lehti 6/2014 sivuilta voi katsoa, miltä se näytti. 4)

 

Hovioikeus jyräsi Poliisihallituksen

Hovioikeus ei antanut Mika Lehtosen petkuttaa itseään. Se kirjasi tuomioonsa: "[A]mpuma-aselain 3 §:ssä tarkoitetut aseen osat olisivat aseen toiminnan kannalta olennaisia, ruutikaasunpaineen tai muun räjähdyspaineen alaisia osia. Ilman niitä kaikkia ei ole mahdollista koota toimivaa ampuma-asetta. Hallituksen esityksen mukaan aseessa tulee siten olla muun ohella piippu." 5)

Kytösaaren selittelyt, ettei ole antanut sellaisia ohjeita, kuin todistaja Leino kertoi, hovioikeus heitti syrjään todeten, että luvanvaraisuutta on eri viranomaisissa eri puolilla Suomea tulkittu eri tavoin.

Kaikkiaan hovioikeus katsoi Mika Lehtosen ja Jussi Kytösaaren lähinnä toistelleen kulkupuheita: "Lehtonen ja Kytösaari eivät kuitenkaan ole tutkineet nyt kysymyksessä olevia esineitä tai niiden muunneltavuuden mahdollisuutta, vaan ovat hovioikeudessa kertoneet yleisesti aseiden muunneltavuudesta esineistä otettujen valokuvien taikka vastaavan tyyppisistä esineistä saamiensa ja kuulemiensa kokemusten perusteella ja sen mukaan tehneet johtopäätökset myös [vastaajan] hallusta takavarikoiduista esineistä."

Hovioikeus hylkäsi syytteen kokonaan. Hovioikeus kumosi käräjäoikeuden langettamat sakot, tuomitsi valtion maksamaan vastaajan oikeudenkäyntikulut ja määräsi palauttamaan takavarikoidut starttiaseet hänelle. Tämän täydellisemmin Poliisihallituksen delegaatiota ei olisi voitu nolata.

 

Rikollisia vai hölmöjä?

Kysyin Mika Lehtoselta myöhemmin, miksi hän esitti tuomioistuimessa aselain sisällöstä väitteitä, jotka oli helppo todeta ja osoittaa perättömiksi.

"Lakitekstissä ei aseen määrittelyssä mainita piippua", Lehtonen vastasi ja alkoi lukemaan ääneen ampuma-aselain 2 pykälää. No toden totta, ampuma-aselain 2 pykälässä ei mainita piippua. Lehtonen siis väittää sen ikään kuin kumoavan lain 3 pykälän, jossa luetellaan aseen osat, mukaan lukien piippu, ja "[I]lman niitä kaikkia ei ole mahdollista koota toimivaa ampuma-asetta", kuten lain perusteluissa todetaan. 6)

Kaikella kunnioituksella, mutta ei kai edes Poliisihallituksen lakimies voi olla näin kehno juristi?

Kysyin kihlakunnansyyttäjä Petteri Pyyköseltä, kenen idea oli kutsua nuo kolme Poliisihallituksen virkamiestä hovioikeuteen. "Syyttäjä vastaa siitä. Otan kaiken vastuun siitä. Se on lain mukaan syyttäjän asia arvioida mitä näyttöön tarvitaan", Pyykönen vastasi.

Vastaus on täyttä totta, ja arvostan syyttäjän ryhdikkyyttä, mutta kysyin uudelleen: keneltä tuli aloite? "En kommentoi", vastasi Pyykönen. 7)

Jos kolmikko olisi tuotu Kuopioon Pyykösen aloitteesta, hänellä ei olisi ollut mitään ongelmaa sen kertomisessa. Niinpä Pyykösen vastauksesta seuraa, että aloite on tullut muualta, eikä ole järkevää olettaa sen olevan muu kuin Poliisihallitus. Tällä on merkitystä arvioitaessa, ketkä kaikki Poliisihallituksessa ovat tässä asiassa syyllistyneet rikoksiin.

Selvää on, etteivät Mika Lehtosen ja Jussi Kytösaaren valaehtoiset todistajalausunnot pidä paikkaansa, siihen päätyi myös hovioikeus. Molempia on syytä epäillä perättömästä lausumasta tuomioistuimessa. Väärästä valasta, kuten vanha kansa jyhkeästi sanoo. Se on rikos josta voidaan tuomita vain vankeutta, maksimissaan kolme vuotta. Jos perätön lausuma aiheuttaa vaaran, että syytön tuomitaan vankeuteen, tai huomattavasti ankarampaan seuraamukseen kuin muutoin seuraisi, kyseessä on törkeä perätön lausuma ja maksimirangaistus on kuusi vuotta vankeutta.

Tutkittavaksi jää, antoivatko he perättömät lausuntonsa tahallaan, vai tietämättömyyttään, osaamattomuuttaan, muistamattomuuttaan.

Asehallintopäällikkö Mika Lehtonen kirjoitti päätyönään vuoden 2011 muutoksiin johtaneen HE:n, joten olisi kohtuutonta vaatia uskomaan, ettei hän tiennyt mitä vuonna 1998 oli säädetty. Perätön väite piipusta oli aivan oleellinen, koko AHY:n tarina oli sen varassa, kuten edellä totesin. On mahdotonta, ettei Lehtonen olisi ymmärtänyt asian tärkeyttä.

Pidän selvitettynä, että Jussi Kytösaari on ainakin vielä toukokuussa 2012 ohjeistanut Varsinais-Suomen poliisilaitosta: starttiaseet eivät tarvitse aselupia. Pidän todennäköisenä, että juuri hän ohjeisti näin saman laitoksen komisariota heinäkuussa 2011 (ja joka tapauksessa komisario on Pohasta tällaisen ohjeen saanut). Pidän luotettavana Teräasekeskuksen toimitusjohtaja Sami Raunion kertomaa, että hän oli saanut Kytösaarelta samanlaisen vastauksen samana kesänä. Raunio on keskustellut samasta asiasta Kytösaaren kanssa myöhemmin uudelleen, ja tälle keskustelulle Rauniolla on todistaja. 8)

Kytösaari on kiistänyt nämä keskustelunsa myös Teräasekeskusta koskevassa esitutkinnassa, todistajana kuulusteltuna. 9) Tältä osin häntä on syytä epäillä perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä, maksimirangaistus kaksi vuotta vankeutta.

Seuraava on päättelyä, mitä korostan. Kaikki viittaa vahvasti siihen, että ylitarkastaja Jussi Kytösaari on alun perin, vv. 2011-2012 toiminut vilpittömästi ja ohjeistanut kaikkia kysyjiä, etteivät starttiaseet tarvitse lupia, lakimuutoksen jälkeenkään. Sen jälkeen, kun toinen ylitarkastaja Reima Pensala käynnisti suuren starttiasejahtinsa, Kytösaarta on painostettu muistamaan asiat eri tavalla, kuin ne todellisuudessa menivät. Jos näin on tapahtunut, painostaja on syyllistynyt yllytykseen väärään valaan ja valehteluun esitutkinnassa. Yllytyksestä tuomitaan kuten itse teosta.

Käytettävissä olevan aineiston perusteella starttiasejutun käynnistyminen näyttää olleen ylitarkastaja Reima Pensalan yksityisyrittäjyyttä. Muut virkamiehet ovat sitten yksi kerrallaan lähteneet siihen mukaan. Tämäkin tukee epäilystä, että Kytösaarta on painostettu muistamaan "oikein". Luonnollinen epäilty painostajaksi ja yllyttäjäksi on Reima Pensala, koska starttiaseet ovat alun perin hänen juttunsa. Pensala on myös AHY:n virkamiehistä kaikkein röyhkein ja häikäilemättömin. Epäilen, että kolmen virkamiehen nolosti päättynyt keikka Itä-Suomen hovioikeuteen tehtiin Pensalan aloitteesta, mutta tämä on arvaus.

Mika Lehtosen ja Jussi Kytösaaren tapauksissa minä en osaa nähdä kuin kaksi mahdollisuutta. Toinen on, ettei asehallintoyksikön päällikkö, oikeustieteen kandidaatti tunne aselakia, josta osan hän on itse kirjoittanut, ja että alaisensa ylitarkastaja jakelee laista tulkintaohjeita muistamattomassa tilassa. Toinen mahdollisuus on, että he valehtelivat hovioikeudessa vakain tuumin ja harkiten.

Edit. 11.1.2015. Muokattu kohta: "Rikosilmoituksen tekijä on tutkintailmoituksessa tosin salattu. Näin tehdään usein silloin ---"

LISÄTIETOJA JA LÄHTEITÄ:

1) HE 106/2009 alettiin koota paniikissa Kauhajoen joukkomurhan jälkeen. Sillä lisättiin vuoden 1998 varsin onnistuneeseen aselakiin joukko kummajaisia, joista yksikään ei ole osoittautunut järkeväksi. Virkamieskunnassa esityksen kokoamisesta vastasi Pohan asehallintoyksikön nykyinen päällikkö Mika Lehtonen, jonka käsialaa HE ja sen perustelut pitkälti ovat.

2) Varsinais-Suomen poliisilaitoksen päätös 26.7.2011.

3) Varsinais-Suomen KäO:n tuomio 16.4.2014, asianro R 13/4911

4) ASE-lehti nro 6/2014 artikkelin tämä osio löytyy myös linkistä: http://www.teraasekeskus.com/files/ASE_lehti.pdf

5) Itä-Suomen HO 25.11.2014, asianumero R 14/953

6) Mika Lehtosen haastattelu 4.12.2014.

7) Petteri Pyykösen haastattelu 3.12.2014.

8) Esitutkintapk 9010/R/7723/12, ss. 34-35

9) Esitutkintapk 9010/R/7723/12, ss. 37-38