Tulli vaatii uhrejaan tekemään itse rikostutkintaa itseään vastaan

Tulli rikkoo systemaattisesti esitutkintalakia, se ei piittaa itsekriminointisuojasta, ja sen virkamiehet tehtailevat virkarikoksia. Tullilla on myös selvästi liikaa väkeä töissä.

 

Tullin viimeisin siirto tuusulalaisen Teräasekeskuksen terrorisoinnissa on vaatia yhtiötä etsimään arkistoistaan ja toimittamaan tullille lähes sata teräaseiden tullauspäätöstä usean vuoden ajalta. Siinä olisi iso työ, ja totisesti Tulli on viime vuodet yritykseltä työtä vaatinut.

Vaatimuksen takana on tulliylitarkastaja Juha Havumäki. Hän on ollut tutkinnanjohtajana useissa TAK:ia koskevissa esitutkinnoissa, jotka kaikki ovat johtaneet syyttäjän "ei rikosta" -päätökseen. Viimeisimpänä oljenkortenaan Havumäki on pitänyt pitkään yllä esitutkintaa kolmesta (3) koristemiekasta, väittäen niitä laittomiksi. Tosiasiassa Tulli on jo 10 vuoden ajan hyväksynyt näiden miekkojen maahantuonnin. Koska laki ei ole muuttunut, miekat eivät voi yhtäkkiä muuttua laittomiksi Tullin ja / tai Poliisihallituksen päätöksillä. Ainakaan maahantuojaa ei voi syyttää rikoksesta, kun se toimii viranomaisten hyväksymällä tavalla.

TAK:n edustajat ovatkin vaatineet Havumäkeä ottamaan Tullin arkistosta vanhat miekkoja koskevat päätökset ja liittämään ne esitutkinta-aineistoon. Tästä tutkinnanjohtaja Juha Havumäki on jyrkästi kieltäytynyt. Tulli on aikaisemminkin salannut hallussaan olevia asiakirjoja, jotka osoittavat rikosepäilyn aiheettomaksi ja rikosilmoituksen vääräksi ilmiannoksi.

Menettelyllään Havumäki on rikkonut esitutkintalakia. Esitutkintalain keskeisiin säädöksiin kuuluu tasapuolisuusperiaate: "Esitutkinnassa on selvitettävä ja otettava huomioon sekä rikoksesta epäiltyä vastaan että hänen puolestaan vaikuttavat seikat ja todisteet." (Esitutkintalain 4 luvun 1 pykälä). Tämä on kaiken tutkinnan tärkein periaate. Se pätee esitutkinnassa, tieteellisessä tutkimuksessa, toimittajan tutkimuksissa.

Esitutkintalaki on esitutkintaa tekevän viranomaisen tärkein ohjenuora, olipa hän poliisin tai Tullin palveluksessa. Rikkoessaan sen määräyksiä Havumäki on vähintäänkin rikkonut virkavelvollisuuksiaan, siis syyllistynyt rikokseen. Ottaen huomioon kuinka Havumäki on vuosien ajan yrittänyt tekaistuilla syytöksillä vahingoittaa yhtiötä, häntä on perusteltua epäillä virka-aseman väärinkäyttämisestä tai törkeästä sellaisesta.

Itsekriminoinnin suoja

Tullin uusin vaatimus tupsahti TAK:n sähköpostiin 10. syyskuuta: "Hei! Saisinko kopiot oheisen listan tullausten arkistomateriaalista 25.9.2015 mennessä" kirjoitti Tullin sähköisen palvelukeskuksen toimistotyöntekijä. Listalla on 92 tullausnumeroa.

"On ihan normaalia, että Tulli pyytää tällaisia tietoja. Pyydämme niitä päivittäin. Tarkistetaan vastaako asiakkaan aikoinaan tekemä ilmoitus tapauksen asiakirjoja", selitti palvelukeskuspäällikkö Tiina Anttila, kun kysyin operaation ideaa.

Muistutin vaatimuksen takana olevan Juha Havumäen, hänellä olevan kesken esitutkinta TAK:ia vastaan ja Tullin nyt vaativan TAK:ia keräämään Tullille aineistoa itseään vastaan. Siinä toivossa, että Tulli löytäisi edes jotain moitittavaa TAK:n toiminnasta.

"On ihan varmaa, ettei tässä haeta perusteita uusiin rikosepäilyksiin", Anttila vakuutti. En ollut siitä lainkaan varma, joten soitin Havumäelle.

Esitin Havumäelle ensimmäiseksi tämän kysymyksen: "Teidän toimeksiannostanne Tulli vaatii Teräasekeskukselta 92 tullauksen arkistomateriaalit. Miksi te tällaisia vaaditte".

Havumäen vastaus: "Esitutkinta on kesken eikä minulla ole siihen mitään lisättävää." Kaikkiin tarkentaviin kysymyksiin Havumäki vastasi täsmälleen samoin sanoin.

Tällä haastattelulla ja Havumäen vastauksilla on näytetty toteen, että tietopyyntö liittyy keskeneräiseen esitutkintaan, ja että Tulli vaatii Teräasekeskusta tekemään arkistotyötä itseään vastaan. Tällä kertaa Tulli siis rikkoo, vakain tuumin ja harkiten itsekriminoinnin suojaa.

"Itsekriminointisuoja merkitsee sitä, ettei rikoksesta epäiltyä tai syytteessä olevaa saa pakottaa tai painostaa myötävaikuttamaan omalla toiminnallaan syyllisyytensä selvittämiseen. Itsekriminointisuojan tarkoituksena on suojata syytettyä viranomaisten epäasiallista pakottamista vastaan. Oikeus olla myötävaikuttamatta oman syyllisyyden selvittämiseen edellyttää, että syyttäjän tulee pyrkiä näyttämään syyte toteen turvautumatta todisteisiin, jotka on saatu pakolla tai painostuksella syytetyn tahdosta välittämättä", lausui korkein oikeus tuomiossaan kuusi vuotta sitten (KKO 2009:80).

Itsekriminointisuoja kuuluu jokaisen oikeusvaltion periaatteisiin. Se löytyy Suomen perustuslaista ja Euroopan ihmisoikeussopimuksesta. Se on niin itsestään selvä, etten vaivaudu sitä tässä edes perustelemaan.

Eräissä tapauksissa periaatetta kuitenkin Suomessa pitkään rikottiin. Esimerkiksi konkurssi- ja verojutuissa kansalaisia pakotettiin todistamaan itseään vastaan. Tämä johti vuonna 2009 Suomen tuomitsemiseen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. (Marttinen vs. Suomi 21.4.2009). Sen seurauksena KKO muutti linjaansa. Se purki pikavauhtia vain vähän aikaisemmin Kari Uotille antamansa vankeustuomion, koska Uoti oli pakotettu todistamaan itseään vastaan. Edellä oleva KKO-sitaatti on tuosta tuomiosta.

KKO:n linjanmuutos vaikutti kaikkiin viranomaisiin. Jokaisen virkamiehen virkavelvollisuus on tuntea itsekriminoinnin suoja, ja kunnioittaa sitä. Kyllä se tunnetaan Tullissakin, jossa lakia rikotaan tahallaan.

Palvelukeskuspäällikkö Tiina Anttila saattoi olla hyvässä uskossa ja vastata vilpittömästi, kun haastattelin häntä 21.9. Sen jälkeen hän on tullut tietämään asian liittyvän Havumäen esitutkintaan. Jos hän jatkaa tietojen vaatimista, hän osallistuu Havumäen rikokseen. Havumäkeä on tässä asiassa perusteltua epäillä virkarikoksesta.

Tietopyynnön täyttäminen paitsi rikkoisi itsekriminoinnin suojan, myös vaatisi valtavasti työtä. TAK:n edustajat ovat ilmoittaneet Tullin jo aiheuttaneen väärillä ilmiannoillaan yhtiölle kohtuuttomasti työtä ja siten suurta vahinkoa, eivätkä he tee enää enempää Tullin eteen. Sen sijaan he ovat toivottaneet Tullin edustajat tervetulleiksi Tuusulaan, etsimään tullauspapereita kirjanpidon mapeista. Tullillahan näkyy olevan rajattomat resurssit.

Noiden kolmen koristemiekan hinta maahantuojalle on yhteensä 27 dollaria. Niiden kääntelemiseen ja vääntelemiseen on käytetty niin paljon viranomaisten työaikaa, yrittäjän ajasta puhumattakaan, että ne ovat nyt Suomen kalleimmat miekat. Arvo lienee vähintään 10 000 euroa kappale.

Terrorin takana Poliisihallitus

Viranomaisten terrori TAK:ia kohtaan käynnistyi syksyllä 2012. Poliisihallituksen ylitarkastaja Reima Pensalan tekemällä väärällä ilmiannolla. Pensala väitti Teräasekeskuksen maahan tuomien ja myymien starttipistooleiden vaativan ampuma-aseluvan. Samaa Pensala väitti lukuisista muista yrityksistä; paikalliset poliisilaitokset olivat yleensä täysin toista mieltä, ja kaikki Pensalan firmoja vastaan käynnistämät oikeusprosessit ovat epäonnistuneet.

TAK:n osalta esitutkinta annettiin jostain syystä Tullille, mutta sylttytehdas on Poliisihallituksen asehallintoyksikkö.

Operaatio romahti huhtikuussa, jolloin syyttäjä luopui kaikista syytteistään yhtiön johtoa vastaan. Kihlakunnansyyttäjä Mikko Sipilä totesi yhtiön tuoneen maahan samoja starttiaseita vuosien ajan, Tullin tarkastaneen useita lähetyksiä ja todenneen etteivät ne sisällä kiellettyjä tai luvanvaraisia tavaroita.

Saman asian olisi voinut todeta myös Tulli. Sen omasta arkistosta löytyy lukuisia tullauspäätöksiä ja myös Pohan ylitarkastaja Jussi Kytösaaren yksityiskohtainen, 3.4.2012 päivätty lausunto, jonka mukaan starttiaseet eivät lupia tarvitse. Asiakirjat joutui kaivamaan esille omalla kustannuksellaan Teräasekeskus; se siis joutui tekemään ratkaisevan osan esitutkinnasta itse.

Salatessaan Kytösaaren lausunnon Tullin dekkarit rikkoivat esitutkintalain tasapuolisuusperiaatetta; rikkoivat virkavelvollisuuksiaan. Jutussa kuultiin todistajana Kytösaarta, joka niin ikään salasi antamansa lausunnon. Se merkitsee, että Kytösaari valehteli esitutkinnassa, todistajana. Myös se on vakava rikos.

Varsin todennäköisesti myös Pohan Reima Pensala tiesi Kytösaaren lausunnosta tehdessään rikosilmoituksen TAK:sta. Myös siksi häntä on syytä epäillä väärästä ilmiannosta.

Kun starttiasejuttu oli romahtamassa, Juha Havumäki yritti lavastaa TAK:n syylliseksi laittomien veitsien - peräti kuusi kappaletta - tuontiin. Sekin päättyi nolosti huhtikuussa. Kihlakunnansyyttäjä Mikko Sipilä totesi, ettei asiassa ole näyttöä rikoksesta. Päinvastoin Sipilä kiitteli Teräasekeskuksen toimitusjohtaja Sami Raunion toimintaa:

"Sami Raunio on kertonut yhtiönsä tuoneen maahan kyseisiä esineitä vuodesta 2005 lähtien. Raunio ei ole tahallisesti eikä edes tuottamuksellisesti syyllistynyt rikokseen tai rikkomukseen ja hän on noudattanut järjestyslakia sekä ollut aktiivisesti yhteydessä tulliviranomaisiin ja poliisihallituksen asehallintoyksikköön. Maahantuonnin yhteydessä Tulli on tarkastanut useita lähetyksiä ja todennut, etteivät lähetykset sisällä kiellettyjä tai luvanvaraisia esineitä".

"Sami Raunio [ei] ole toiminut lainvastaisesti vaan aiemman käytännön ja hänellä olleen tiedon perusteella". 1)

Syyttäjä Sipilä myös kumosi teräaseiden takavarikon. Tutkinnanjohtaja Juha Havumäki kuitenkin ilmoitti, ettei hän piittaa syyttäjän päätöksestä, vaan tuhoaa veitset.

Kun yritykset saada TAK tuomituksi starttiaseista ja kuudesta veitsestä olivat jysähtäneet betoniseinään, Havumäki takertui kolmeen koristemiekkaan.Koska Tulli on kymmenen vuoden ajan on hyväksynyt niiden tuonnin, Havumäki todennäköisesti ymmärtää myös tämän lavastuksensa aikanaan romahtavan.

Joten nyt Havumäki vaatii TAK:ia etsimään arkistoistaan jotain uutta, jota hän voisi alkaa väittämään rikokseksi.

Jo kolme vuotta kestäneessä Poliisihallituksen ja Tullin terrorissa ainoat, joita on syytä epäillä rikoksista, ovat Poliisihallituksen asehallinnon ja Tullin virkamiehet.

Tällaista on viranomaisten toiminta Suomessa, josta Transparency Internationalin hassunhauskat gallupin tekijät eivät koskaan löydä korruptiota.

LÄHTEITÄ:

1) Näistä Tullin puuhasteluista laajemmin ASE-lehti 4/2015.