Turhat tiet

Artikkeli Suomen tiepolitiikasta yleensä, ja erityisesti tiehankkeesta läpi Lemmenjoen kansallispuiston (Kutturan tie), Oulujärven ylitystiestä ja Tuusulan itäisestä ohitustiestä.  Julkaistu: Suomen Luonto 1/2009.