Ihanko totta laki on kaikille sama? Osa 2.

On rikos kun kersantit väärentävät pöytäkirjoja. Kun rikoskomisario Petri Juvonen väärentää esitutkintapöytäkirjan, rikos on väärennöksestä kertominen. Väittää poliisi. 

Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi viime viikolla kaksi ammattisotilasta palvelusrikoksesta sakkoihin. Ylikersantin ja kersantin velvollisuus oli tuhota salausavaimia määrätyn ajan kuluessa niiden voimassaolon päätyttyä. Tuhoamisesta on aina laadittava pöytäkirja, ja jos määräajoista lipsutaan, siitä on ilmoitettava. 1)

Vastaajat eivät olleet hoitaneet tehtäväänsä määräajassa, ja sen salatakseen he olivat valmistaneet ja allekirjoittaneet pöytäkirjat, joiden mukaan tuhoaminen oli tehty kuten piti. Määräajoista poikkeamisesta he eivät olleet ilmoittaneet.

Tuomiosta, josta osa on salattu, ei ilmene, että määräysten rikkomisella olisi aiheutettu konkreettista vahinkoa. Tietoturvaa sen kuitenkin katsotaan vaarantaneen.

Vastaajat olivat siis väärentäneet pöytäkirjoja ja jättäneet ilmoittamatta ohjeista poikkeamisesta. Toinen sai 40 päiväsakkoa, toinen jonka tilillä laiminlyöntejä oli enemmän, sai 45 päiväsakkoa, molemmilla a’ 37 euroa kappale.

Samaan aikaan toisaalla

Helsinkiläinen rikoskomisario Petri Juvonen väärensi esitutkintapöytäkirjan. Hän pisti paperisilppuriin kahden espoolaisen syyttäjien epäiltyjä virkarikoksia koskevan 35-sivuisen rikosilmoituksen ja sen mukana todisteina toimitetut 39 kirjallista asiakirjaa, yhteensä yli 300 sivua. Tämän jälkeen Petri Juvonen muitta mutkitta valehteli, ettei syyttäjiin kohdistuvista rikosepäilyistä oltu toimitettu todisteita, ja sillä verukkeella esti rikosten tutkinnan.

Rikoksensa peittääkseen Juvonen jätti merkitsemättä esitutkintapöytäkirjaan siitä pois jättämänsä aineiston, vaikka laki siihen nimenomaisesti velvoittaa.

Koska oli enemmän kuin ilmeiset syyt epäillä Juvosta törkeästä väärennöksestä ja törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä, koko joukko syyttäjiä esti Juvosesta jätetyn rikosilmoituksen tutkinnan. Näin toimii poliisien ja syyttäjien toisilleen takaama syytesuoja. Esitutkintapöytäkirjan väärentämällä Juvonen esti syyttäjien rikosten tutkinnan, syyttäjät estivät Juvosen rikosten tutkinnan.

Tällä kertaa virka-asemaansa käyttivät väärin kihlakunnansyyttäjä Jukka Haavisto, joka juuri tällaisen taatun epärehellisyytensä vuoksi sittemmin nostettiin Jari Aarnio-jutun tutkinnanjohtajaksi; suomalaisen poliisi- ja syyttäjäkorruption grand old man, apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske ja valtionsyyttäjä Ritva Sahavirta; sekä valtionsyyttäjä Raija Toiviainen, esittelijänä valtionsyyttäjä Ari-Pekka Koivisto.

Toiviainen ja Koivisto väittivät: ”Juvosella on ollut harkintavalta päättää, mitä aineistoa hän tutkinnanjohtajana liittää esitutkintaan. Niskasaaren ilmiantamat puutteet aineiston kirjaamisessa tai esitutkintapöytäkirjaan liittämisessä eivät ole sellaisia, että minun olisi syytä epäillä Juvosta virkarikoksesta tai väärennyksestä”. 2)

Raija Toiviainen ja Ari-Pekka Koivisto valehtelivat, kuten myös muu syyttäjäjoukkio ennen heitä. Huomattakoon, ettei yksikään Juvosen rikoksia peitellyt syyttäjä edes yrittänyt kiistää tämän tuhonneen rikosilmoituksen ja sen mukana saapuneet 39 kirjallista todistetta.

Maallikkokin ymmärtää, ettei rikosilmoituksen ja kymmenien todisteiden tunkeminen paperisilppuriin voi olla oikein, eikä laillista. Tuolloin voimassa ollut esitutkintalaki määräsi (40 § 2 mom): ”Esitutkintapöytäkirjaan on otettava kuulustelupöytäkirjat ja selostukset tutkintatoimenpiteistä sekä liitettävä tutkinnassa kertyneet asiakirjat ja tallenteet, mikäli niillä voidaan olettaa olevan merkitystä asiassa.” 3)

Kynnys on siis alhaalla: ”mikäli niillä voidaan olettaa olevan merkitystä”. Ei epäilystäkään, että syyttäjiin kohdistuvalla rikosilmoituksella ja sen kymmenillä asiakirjatodisteilla on merkitystä arvioitaessa, onko rikos tapahtunut. Juuri siksi Petri Juvonen ne paperisilppuriin survoi.

Laki määräsi myös: (ETL 40 § 3 mom): ”Esitutkinnassa kertyneestä aineistosta, jota ei ole otettu esitutkintapöytäkirjaan, on tehtävä merkintä pöytäkirjaan”. Säädös on täysin yksiselitteinen, siinä ei ole ainuttakaan poikkeusta, ei yhtään porsaanreikää. Eduskunta lisäsi sen aikoinaan esitutkintalakiin nimenomaan estääkseen poliiseja harrastamasta tällaisia juvosia. 4)

Nämä syyttäjät eivät ole tyhmiä, eivätkä tietämättömiä. He käyttivät virka-asemaansa väärin vakain tuumin ja harkiten. Heidän toimiensa tutkinnan estivät taas vuorollaan poliisit.

Raija Toiviainen on nykyinen apulaisvaltakunnansyyttäjä, ja ykkössyyttäjä Matti Nissisen saatua potkut nepotisminsa vuoksi Toiviainen toimii valtakunnansyyttäjän sijaisena. Häntä pidetään yhtenä vahvimmista ehdokkaista valtakunnansyyttäjäksi, kunhan uutta päästään valitsemaan. Nepotistin tilalle on siis tarjolla syyttäjä, joka kannattaa, suosii ja edistää todisteiden väärentämistä.

Poliisi hakee väärentämiselle lainsuojaa 

Viime vuonna, kun Petri Juvosen rikokset olivat turvallisesti vanhentuneet, hän jätti rikosilmoituksen kunniansa loukkaamisesta. Juvosen selitti ettei hänen tekemäänsä väärennöstä saa kutsua väärennökseksi, koska valtakunnansyyttäjänvirasto on siunannut sen. Juvosen logiikan mukaan hänen rikoksensa muuttuivat tekemättömiksi, koska rikoskumppanit valtakunnansyyttäjänvirastossa estivät niiden tutkinnan. 5)

Juvonen siis hakee rikoksilleen rikoslain suojaa, ja ideasta innostui myös Itä-Uudenmaan poliisilaitos, joka oitis käynnisti esitutkinnan Juvosen asiaa ajaakseen. Tai ”esitutkinnan”, sillä tutkinnan kanssa tällä poliisioperaatiolla ei ole edes etäisintä sukulaisuutta. Operaatio johtaa rikoskomisario Timo Pirinen, ja tutkijan roolia näyttelee vanhempi rikoskonstaapeli Juha-Pekka Kosonen laitoksen poliisirikostutkinnasta. Se kertookin poliisirikostutkinnasta kaiken tietämisen arvoisen.

Koska Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen tavoitteet ovat rikolliset, sillä on Poliisihallituksen saumaton tuki. ”Poliisihallituksella ei ole aihetta ryhtyä mihinkään toimiin”, vastasi poliisitarkastaja Henry Lehti ainoana perustelunaan, ”te itse olette rikoksesta epäillyn asemassa”, kun viime syksynä vaadin selvitystä, mihin toimiin Poha ryhtyy Timo Pirisen ja Juha-Pekka Kososen pyörittämän lavastusoperaation vuoksi. 5)

Suomen lain korvaaminen poliisi- ja syyttäjämafian omilla päätöksillä on cosa nostra. Poliisien ja syyttäjien yhteinen asia.

 

Yhteenveto poliisin luovasta lainkäytöstä 

Kun kersantit väärensivät pöytäkirjat, se on rikos.

Kun rikoskomisario Petri Juvonen väärensi esitutkintapöytäkirjan, se on valtakunnansyyttäjänviraston mukaan esimerkillistä poliisitoimintaa.

Kun minä en ole antanut poliisien ja syyttäjien unohtaa Juvosen ja muiden todisteita väärentävien poliisien rikoksia, se on poliisin mukaan rikos.

Näin Suomessa, josta Transparency Internationalin hassunhauskat gallupintekijät eivät koskaan löydä korruptiota.

Nyt meille kaupataan tiedustelulakeja vakuutellen, kuinka tiukasti valvojia tultaisiin valvomaan. Miten uskottavaa tiedustelun valvonta olisi, kun tähän mennessä edes peruspoliisia ja läpeensä korruptoitunutta valtakunnansyyttäjänvirastoa ei ole saatu valvontaan?

LÄHTEITÄ JA LISÄTIETOJA:

1) Varsinais-Suomen käräjäoikeus 15.2.2018, SO 17/4976
2) VKSV 25.6.2008, dnro 253/21/07
3) Uusi esitutkintalaki tuli voimaan vuoden 2014 alussa. Siinä nämä säädökset ovat lain 9 luvun 6 pykälässä, pykälän 2 ja 4 momentteina. Sisältö on oleellisilta osiltaan sama:
”Esitutkintapöytäkirjaan on otettava kuulustelupöytäkirjat ja selostukset tutkintatoimenpiteistä ja niiden yhteydessä tehdyistä esitutkinnassa selvitettäviä asioita koskevista havainnoista sekä liitettävä tutkinnassa kertyneet asiakirjat, tallenteet ja valokuvat, jos niillä voidaan olettaa olevan merkitystä asiassa ja jos laissa ei toisin säädetä. Esitutkintapöytäkirjaan on kirjattava ylimääräisen tiedon käyttäminen rikoksen selvittämisessä. (–-)
”Esitutkinnassa kertyneestä aineistosta, jota ei ole otettu esitutkintapöytäkirjaan, on tehtävä merkintä pöytäkirjaan, jollei laissa toisin säädetä.”
Raija Toiviaisen, Ari-Pekka Koiviston, Jorma Kaskeen. Ritva Sahavirran ja Jukka Haaviston ratkaisut ja väitteet ovat siis yksiselitteisesti lainvastaisia sekä vanhan, että uuden ETL:n mukaan.
4) HE 14/1986, lakivaliokunnan mietintö.
5) Itä-Uudenmaan poliisilaitos, 5500/R/7295/17 
6) Poliisihallitus POL-2017-27416